SERVICE CULTURAL ȘI ACADEMIC

PRĂVĂLIA ARIERGARDA » SERVICE CULTURAL ȘI ACADEMIC

Asigurăm procesele de scanare ale cărţilor, antologiilor, dicţionarelor, istoriilor literare, referinţelor critice, serviciilor de cercetare bibliografică şi cele ale cursurilor universitare de profil la cerere individuală .

 

 

 *

 

 

 Asigurăm elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, publicului larg interesat de literatura și istoriografia din România pe lângă accesul la prețuri ieftine la baza de date, și următoarele servicii

1.serviciu de scanare de cărți de specialitate în domeniu

2.serviciu de copiere xerox a cărților de specialitate cu expediere la adresa solicitată

3.elaborare a bibliografiei de specialitate pentru cercetare

4.librărie online cu cărți de specialitate în format  print și digital