Ovidiu Forai Curricula

 

https://www.youtube.com/watch?v=viQs-b7zIv0

Ø  Date personale: născut în Timișoara în anul 1969.

 

Ø  Licențiat în Istorie la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, media de absolvire 9,67, șef al promoției ID pe anul 2014.

 

Ø  Alte facultăți absolvite: Facultatea de Mecanică a Institului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara (1993).

 

Ø  Domenii de activitate: inginerie, presă, învățământ.

 

Ø  Cărți de autor în domeniile istorie și memorialistică: Un castel cu vinuri vechi, portrete, memorialistică, Editura Brumar, Timișoara, 2009, Biserica Sfântul Gheorghe, prima Catedrală a Timișoarei, monografie istorică, Editura Ariergarda, Timișoara, 2015.

 

Ø  Lucrări științifice publicate în domeniul istoriei: Charlemagne and the European Idea. An Imaginary Contention: Jacques Le Goff vs. Christopher Dawson, ”Romanian Review of International Studies”, 2/2013, revistă editată de Departamentul de Studii Internaționale al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

 

Ø  Alte volume publicate: Povestiri din mondo-sport, interviuri, Editura Helicon, Timişoara, 1999; Croazieră pe planeta Fotbal,  istorie şi analiză, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002; Viaţa ca o tablă de şah, reportaje, Editura Brumar, Timișoara, 2008; 

 

Ø  Referințe critice în domeniile istorie și memorialistică: Drd. Claudiu Călin, ”Ovidiu Forai - Biserica Sfântul Gheorghe, prima Catedrală a Timișoarei”, în Morisena, Anul I/1, 2016, Timișoara; Iulia Sur, ”Die Sankt-Georgs-Kirche in Temeswar”, în Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 11 noiembrie, 2015 (http://www.adz.ro/artikel/artikel/ die-sankt-georgs-kirche-in-temeswar/); Constantin Buiciuc, ”Ovidiu Forai: Un castel cu vinuri vechi”, în Banat, Anul 7/5, 2010, Lugoj.

Tematica primelor trei ședințe de pregătire:

 

1)    Etnogeneza românilor.  Romanitatea românilor în istoriografie

-         retragerea administrației romane; Dacia Traiană și Dacia Aureliană

-         dovezi ale continuității daco-romanilor în ”secolele întunecate”

-         romanitatea românilor în scrisul istoric

 

2)    Primele structuri statale medievale (secolele IX-XIII)

-         mărturii istoriografice: Cronica Notarului anonim, Cronica lui Nestor

-         structuri statale în Diploma ioaniților

-         statutul Transilvaniei

 

3)    Instituții centrale și locale în spațiul românesc (secolele XIV-XVIII)

-         întemeierea Țărilor române la sud și răsărit de Carpați; descălecat sau cucerire?

-         construcții statale pe teritoriul românesc

-         structuri instituționale